A tartalom előfizetéssel érhető el.
A tartalom eléréséhez be kell jelentkezned az iMatek.hu weboldalra, amely érvényes előfizetéssel rendelkező felhasználóknak biztosított.
Jelenlegi állapot
Kijelentkezve
Előfizetői csomag
Középszintű 9. osztály teljes tananyag
       
A tartalom eléréséhez be kell jelentkezned az iMatek.hu weboldalra, amely érvényes előfizetéssel rendelkező felhasználóknak biztosított.

Algebra

Az algebra olyan matematikai ág, amelyben ismereteket és módszereket tanulunk meg az ismeretlenekkel való munkához, azokkal a szimbólumokkal, amelyek segítségével kifejezhetjük a problémákat és megoldhatjuk azokat. A középiskolai algebra tanítása során számos alapvető fogalmat és technikát sajátítunk el, amelyek kulcsfontosságúak az egyenletek megoldásához és a matematikai gondolkodás fejlesztéséhez.

Ebben az áttekintésben olyan témaköröket vesszük górcső alá, amelyek az algebra alapjait képezik, és elengedhetetlenek a további fejlődéshez és az algebrai problémák megoldásához.

1. Százalékszámítás: A százalékszámítás különösen fontos mindennapi életünkben és számos gyakorlati helyzetben felmerül. Megtanuljuk, hogyan számítsuk ki egy adott mennyiség százalékát, hogyan alkalmazzuk a százalékokat összeadásra, kivonásra, szorzásra és osztásra, valamint hogyan alkalmazzuk azokat az árfolyamok, kedvezmények, növekedések és csökkenések számítására.

2. Arányosság: Az arányosság fogalma azt jelenti, hogy két mennyiség vagy érték összefüggésben van egymással. Tanulmányozzuk az egyenes arányosságot, fordított arányosságot és az ezekkel kapcsolatos feladatokat, például arányokat és arányegyenleteket.

3. Hatványozás, hatványazonosságok, normálalak: A hatványozás és a hatványozásra vonatkozó alapvető szabályok az algebra egyik alappillére. Megismerjük a hatványozás különböző szabályait és az azonosságokat, amelyek segítenek egyszerűsíteni a kifejezéseket és megkönnyítik az egyenletek megoldását.

4. Algebrai kifejezések, polinomok: Az algebrai kifejezések és polinomok az ismeretlenekkel, valamint a számokkal és matematikai műveletekkel kifejezett kifejezések. Tanulmányozzuk az alapvető polinomiális műveleteket, például összeadást, kivonást, szorzást és osztást, valamint az ezekkel kapcsolatos fogalmakat, például fokszámot és vezetőegyütthatót.

5. Nevezetes azonosságok: Bizonyos algebrai azonosságok és azok alkalmazása gyakran megkönnyíti az egyenletek megoldását és a kifejezések egyszerűsítését. Megtanuljuk az alapvető nevezetes azonosságokat, például a kvadrátumok különbségét, a kvadrátumok összegét, a kettő vagy több binom szorzatát.

6. Szorzattá alakítás: A szorzattá alakítás módszereinek elsajátítása segít az algebrai kifejezések szimplifikálásában és a szorzások könnyebb kezelésében. Tanulmányozzuk a szorzattá alakítás különböző módszereit, például a közös faktor kiemelését és a csoportosítást.

7. Algebrai törtkifejezések egyszerűsítése, szorzása, osztása: Az algebrai törtkifejezések olyan kifejezések, amelyekben a számláló és a nevező is polinomok. Megtanuljuk ezeknek az egyszerűsítését, szorzását és osztását, valamint az ezekkel kapcsolatos alapvető szabályokat és technikákat.

Középszintű 9. osztály teljes tananyag

Algebra 9/I.

Középszintű 9. osztály teljes tananyag

Egyenletek 9/I.

Középszintű 9. osztály teljes tananyag

Gráfok 9/I.

Középszintű 9. osztály teljes tananyag

Halmazok 9/I.

Középszintű 9. osztály teljes tananyag

Kombinatorika 9/I.

Középszintű 9. osztály teljes tananyag

Statisztika 9/I.