Általános Szerződési Feltételek

imatek.hu oktatási rendszer | Hatályos 2022. december 15-től

Üdvözöljük az imatek.hu oktató oldalon! Az alábbiakban megismerkedhet a imatek.hu használatával, illetve az előfizetéshez és használathoz kapcsolódó jogi szerződéssel. Kérjük, hogy a vásárlást megelőzően figyelmesen olvassa el jelen Általános Szerződési Feltételeket, és mellékleteit, mert a megrendelés véglegesítésével Ön elfogadja ezt. Ha az Általános Szerződési Feltételekkel, az oktatási rendszer használatával, a előfizetéssel kapcsolatban kérdése merül fel, vagy egyedi igénye merül fel, akkor kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk telefonon, e-mailben vagy az oldal alján található űrlap segítségével.
Az Általános Szerződési feltételek nem csak az Előfizetőkre vagy regisztrált felhasználókra vonatkozik, hanem bárkire, aki az imatek.hu weboldalt megtekinti vagy használja.

A Szolgáltató és Tárhelyszolgáltató adatai

ATTERI Kft.
Székhely: 3100 Salgótarján, Baglyasi út 4/A.
Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Camping út 8.
Nyilvántartó cégbíróság: Balassagyarmati Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 10244359-2-12
Cégjegyzékszám: 12 09 001440
Bankszámlaszám: 10700220-25177406-52000001
E-mail: info@imatek.hu
Tel.: +36 30 427-6190

Tárhelyszolgáltató adatai:

Websupport Magyarország Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-381419
Adószám: 25138205-2-41
Közösségi adószám: HU25138205
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Tel.:  +36 22 78 76 74
E-mail: support@websupport.hu

Fogalmak

A 2013. évi V. törvény, a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk) alapján

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

Az 1997. évi CLV. törvény, a fogyasztóvédelmi törvény alapján

Online Adásvételi vagy Online Szolgáltatási szerződés: olyan adásvételi vagy szolgáltatási szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás vagy annak közvetítője egy honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül kínál megvételre valamilyen árut vagy kínál igénybevételre valamilyen szolgáltatást, és a fogyasztó az adott honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül rendeli meg az árut vagy szolgáltatást.

A 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet alapján

Távollévők Között Kötött Szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Távollévők Közötti Kommunikációt Lehetővé Tévő Eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

ÁSZF formája, hatálya és elfogadása

Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Ön (a továbbiakban: Előfizető), és az ATTERI Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató), együttesen Felek jogait és kötelezettségeit foglalja magában, az imatek.hu oktatási rendszer (a továbbiakban: Oktatási Rendszer) történő előfizetés illetve az oldal használata esetén. Az ÁSZF tartalmazza a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit. Az Oktatási Rendszer által kínált szolgáltatásokat az Európai Unió tagállamai valamelyikében lakhellyel rendelkező magánszemélyek vehetik igénybe, valamint fizethetnek elő a tartalomra. A Oktatási Rendszerben történő előfizetés Online Adásvétel keretében Távollévők Között Kötött Szerződés (a továbbiakban: Szerződés). A Szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, azokat a Szolgáltató nem iktatja.

A Oktatási Rendszer használatához szükséges technikai tájékoztatást nem minden esetben tartalmazza az ÁSZF, amelyek a Oktatási Rendszer egyéb részein érhetők el. A tartalom kizárólag számítógépen, laptopon, tabletek vagy okos telefonon keresztül érhető el, amelyhez internet kapcsolat és JavaScript futtatására alkalmas web böngésző is szükséges. A tartalmat a modern böngészők általában problémamentesen jelenítik meg, egyéb speciális szoftverre nincs szükség. A tartalom hozzáférését vírusirtók, számítógépes vagy hálózati (pl. VPN) biztonsági szoftverek és beállítások is blokkolhatják. Annak érdekében, hogy az Előfizető meggyőződjön, hogy rendelkezésre állnak-e a technikai feltételek ingyenes bemutató modult biztosítunk.

Az Ön megrendelésének véglegesítése előtt köteles megismerni az ÁSZF rendelkezéseit, és elfogadása esetén továbbíthatja megrendelését. Az Oktatási Rendszer keresztül történő előfizetés esetén Ön elfogadja jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az a felek között létrejövő szerződés részét képezi.

Az ÁSZF hatálya alá tartozó Szerződések nyelve a magyar nyelv, és az itt nem szabályozott kérdésekben a magyar jog az irányadó.

Felépítés, tartalom

Az Oktatási Rendszer felépítését tekintve többféle tartalmat biztosít annak használói (a továbbiakban: Felhasználó(k)) részére attól függően, hogy rendelkeznek-e regisztrációja, előfizetéssel, vagy nem. A regisztrációval, előfizetéssel nem rendelkező felhasználók korlátlanul megtekinthetik azokat tartalmakat, amelyek a nyilvánosság számára készültek. Az Oktatási Rendszer előfizetéshez kötött tartalmaira csak 18. életévüket betöltött felhasználók fizethetnek elő, regisztrálhatnak. Aki még nem töltötte be a 18. életévét, annak is van lehetősége az előfizetői tartalmat használni, ha szőlője, saját email címével és adataival regisztrál vagy fizet elő.

Az Oktatási Rendszer, ide értve az előfizetői és a nyilvános tartalmat is tartalmazhat hibákat, annak ellenére, hogy  minden ésszerű lépést megteszünk annak érdekében, ezek ne forduljanak elő, vagy feltárásuk után javításra kerüljenek. Mindezzel együtt nem vállalunk szavatosságot (garanciát) a tartalom hibamentességére, illetve arra sem, hogy ha az Előfizető minden részt megtanul, megold, akkor sikeres vizsgát tesz.

Kellékszavatosság keretein belül az előfizetői tartalomban található hibák esetén Felek megállapodnak, hogy ha az Előfizető jelzése alapján a Szolgáltató is hibásnak ítéli meg a tartalmat, akkor azt visszaigazolja és javítja, amelyet az Előfizető elfogad a kellékszavatossági igényének teljesítéseként. Az előfizetői tartalom részletezettségét, illetve tartalmát a Szolgáltató határozza meg, az nem az egyedi Előfizetői igényekhez igazodik, így ha az Előfizető részletesebb leírást várna, akkor ez csak a Szolgáltató és az Előfizető külön megállapodása esetén lehetséges.

Speciális felhasználási feltételek

Felhasználók száma

Egy előfizetés egy felhasználó számára biztosít lehetőséget az imatek.hu Oktatási Rendszer igénybevételére, amely egyben azt is jelenti, hogy egy időben csak egyetlen készülékről vehető igénybe a rendszer. (Azonos felhasználó névhez tartozó új belépés esetén a korábbi belépett felhasználót automatikusan kilépteti a rendszer.) Az Előfizető csak természetes személy lehet.

Felhasználás formája

Az imatek.hu Oktatási Rendszer teljes tartalmára vonatkozóan kizárólagos felhasználási feltétel, hogy csak az imatek.hu weboldalon használható, annak részben vagy egészben történő egyéb felhasználása a Szolgáltató előzetes, írásos jognyilatkozatának hiányában tilos. Ennek megfelelően tilos lemásolni, kinyomtatni, bármilyen adathordozóra rögzíteni.

Az előfizetői tartalom más oldalra hivatkozással nem illeszthető be, a tartalom nem másolható a böngészőben történő megjelenítésekor, illetve az Előfizető egyszerre csak egy eszközzel használhatja. A fentiekre a Szolgáltató technikai megoldásokat alkalmaz, amelyek megkerülése, kijátszása tilos.

Felhasználási lehetőség

A imatek.hu Oktatási Rendszer tartalma kizárólag egyéni felkészülésre használható, azt csoportosan felhasználni, terjeszteni, bemutatni, az Oktatási Rendszeren kívül oktatási, bemutató célra felhasználni tilos.

Technológiai követelmény

A imatek.hu Oktatási Rendszer használhatósága többek között függ(het) a megjelenítő eszköztől, az alkalmazott szoftverektől és a kommunikációs csatornától. Mielőtt előfizet valamely tartalomra a Felhasználó ingyenes bemutató megtekintésével ellenőrizheti, hogy rendelkezésére áll-e a szükséges technológiai környezet.

Elállási jog

A jogszabályi előírások és jelen ÁSZF alapján a sikeres előfizetést követően, ha az Oktatási rendszerhez megnyílik a hozzáférés, a teljesítés megkezdésének minősül, és az Előfizető nem élhet az elállási jogával (részletek az Elállási jogról szóló tájékoztatóban). Az kurzusok tartalma az Oktatási Rendszerben található tartalomjegyzékből és a mintaoldalakból ismerhető meg. Amennyiben a felhasználó további információt kér, úgy azt az ügyfélszolgálaton keresztül teheti meg.

Árak

Az Oktatási Rendszerben feltüntetett árak magyar forintban értendők, és tartalmazzák a 27%-os ÁFA-t. Az árak tájékoztató jellegűek, a Szolgáltató fenntartja a jogot az árak üzletpolitikai okokból történő módosítására, amely nem terjed ki a már megrendelt előfizetések árára. Amennyiben a Szolgáltató hibásan tüntette fel az árakat, akkor a már megkötött szerződések esetén a Szolgáltató felajánlja az előfizetés valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában az Előfizető eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

Nyilvánvalóan hibás árnak minősül:

 • 0 Ft-os ár;
 • az olyan kedvezményes ár, amikor a kedvezményes ár eltér a megadott kedvezmény mértékétől (pl. 1000 forintos termékre meghirdetett 10% os kedvezmény esetén feltüntetett 500 forintos kedvezményes ár).

Az egyes előfizetői csomagok ára egy csomag esetén független attól, hogy annak lejáratához képest mikor kerül megvásárlásra, így az ár nem változik a lejáratig hátralévő időszakkal arányosan.

Az előfizetői csomagok ára, az Oktatási Rendszer előfizetéshez kötött tartalmának megtekinthetőségét foglalja magában. Az ár nem tartalmazza az Előfizető érdekkörében felmerülő költségeket, így többek között az igénybevételhez szükséges eszközök, szoftverek, kapcsolódási lehetőség (pl. internet) költségeit. Az elektronikus hírközlési szolgáltató által az Előfizető számára a Szerződésben meghatározott áron felül díjat számíthat fel.

Előfizetés menete

Az Oktatási Rendszerben az előfizetések különböző formában jelennek meg, így azokról több helyen csak részleges információ érhető el. Az előfizetésekről a teljes információ a kurzusoldalon található, amelyhez általában az Előfizetés menüpontban a kurzus nevére klikkelve lehet eljutni, és a weboldal címe https://imatek.hu/termek/… formában jelenik meg, ahol az utolsó tag a kurzus megnevezésére utal.

A termékek megvásárlása több részből áll:

 1. Előfizetés(ek) kiválasztása;
 2. A kiválasztással a kurzus bekerül a “Kosárba”. Egy kurzusból egy időben csak egy előfizetés rendelhető, ugyanis ezzel a felhasználói fiók is regisztrálásra kerül;
 3. A “Kosárban” több különböző kurzus is elhelyezhető, annak tartalma a Kosár oldalon ellenőrizhető;
 4. A “Kosár” oldalon ellenőrizheti, illetve szükség esetén módosíthatja a kiválasztott kurzusokat, illetve törölheti is a “Kosárból”;
 5. Tovább mehet a “Pénztár” oldalra, ahol a “Kosár” tartalma nem módosítható, és a számlázási, szállítási adatok megadását követően a szállítási és fizetési módot adhatja meg;
 6. A jogszabályokban megkövetelt és a Szerződésben kiemelt nyilatkozatokat a megrendelés előtt tehető meg az Előfizető, amely a megrendelés előfeltétele;
 7. A megrendelés a “Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával adható le, amelyről visszaigazolást küld a rendszer.
Kurzusok kiválasztása

Az imatek.hu Oktatási Rendszerben egy időben több kurzusra is elő lehet fizetni, amelyek tartalmát a Termékoldalon szereplő leírásból, illetve ingyenes mintaoldalon (a kurzus egyes részeinek kivonatát tartalmazó oldalon) ismerheti meg az Előfizető. Az előfizetések meghatározott időtartamra vonatkoznak és az imatek.hu Oktatási Rendszerben több azonos tartalmú kurzus is lehetséges, amelyek előfizetési időszaka eltérő. Az ilyen kurzusok ára eltérő lehet, a kurzusok közti váltás nem lehetséges, ha már valamelyikre megtörtént az előfizetés.

A kurzus kiválasztása a “Kosárba teszem” gombra kattintva történhet a Kurzusoldalon keresztül, ahol a kurzus grafikai elemmel bővített neve mellett megtalálhatja az árát, ismertetőjét. Megrendelés esetén az itt feltüntetett árat kell megfizetni, amelyhez a későbbiekben még különböző kedvezmények igénybe vételére is lehetőség nyílhat (pl. kuponok felhasználása).  Amennyiben a közölt információ nem elegendő, úgy a Szolgáltatótól további információt kérhet a megrendelést vagy az előfizetést megelőzően. A kurzusok tartalmáról, az Oktatási Rendszer módszertanáról és használatáról külön oldalakon tájékozódhat, amelyek a kurzusoldalakról is elérhetőek.

Az Oktatási Rendszerben történő előfizetés illetve megrendelés leadása csak azon kurzusok és szolgáltatások esetében lehetséges, amely kurusoldalán az Oktatási Rendszer lehetőséget nyújt a “Kosárba teszem” gomb megnyomásával a rendelés elindítására.

Kosárba helyezés

A kurzus kiválasztását követően a “Kosárba teszem” vagy az “Előfizetés” gombra történő kattintással helyezheti a kosárba a kurzus előfizetését. A Kosárba az Oktatási Rendszer lehetőségeit figyelembe véve, tetszőleges számú kurzus helyezhető el, amely még nem jelent fizetési kötelezettséget Önnek, ugyanis ez még nem minősül ajánlattételnek.

Amennyiben egy kurzus megtetszik Önnek, akkor lehetősége van elhelyezni a Kosárban, hogy azokat a későbbiekben össze tudja hasonlítani. A Kosár tartalma könnyen ellenőrizhető a Kosár oldalon. A Kosár tartalma szerkeszthető, így a kurzusokra történő előfizetéseket eltávolíthatja. Amennyiben további kurzusra történő előfizetést kíván a Kosárba tenni, úgy a “Vásárlás Folytatása” gombra kattintva térhet vissza a kurzusokat megjelenítő oldalra.

Egyszerre, egy felhasználó csak egy előfizetést rendelhet meg az Oktatási Rendszerben, amely egyben a felhasználó regisztrációját is jelenti. Amennyiben több Előfizető számára szeretné ugyanazt az előfizetést megrendelni, úgy ezt külön-külön tudja megtenni, az Előfizetők adatainak megadásával.

Kosár megtekintése

A Kosár tartalma a Kosár oldalon jelenik meg, ahol annak tartalmának módosítására is lehetőség van, azaz a kurzusok eltávolítására. A Kosárra vonatkozó információ néhány esetben csak akkor változik meg, ha a “Kosár Frissítése” gombra kattint, ekkor látható a megrendelés árának módosulása is.

A Kosár oldalon lehetősége nyílik kuponok beváltására, a Kuponkód beírásával, és “Kupon beváltása” gomb megnyomásával vagy esetlegesen a megjelenő kuponokra történő kattintással. A kupon érvényesítésének sikerességéről a lap tetején megjelenő üzenetben tájékoztatjuk, illetve az Kosár összegző részében a kedvezmény feltüntetésre kerül, amennyiben sikeres volt a kupon beváltása. A kupon érvényesítése az “Eltávolítás” szövegre kattintva visszavonható.

Amennyiben befejezte a termékek kiválasztását, és szeretné folytatni a megrendelést, akkor a “Pénztár” gomb megnyomásával léphet tovább.

Előfizetői adatok megadása és a megrendelés véglegesítése

A “Pénztár” oldalon láthatja összesítve a megrendelés részleteit és a fizetendő összeget is. Lehetőség van a fizetési mód, illetve számlázási adatok megadására. Az adatok egy részét kötelező megadni a megrendelés leadásához, ezeket *-gal jelöljük (Keresztnév, Vezetéknév, Irányítószám, Város, Utca, Házszám, Telefonszám, és E-mail cím).

A megrendeléshez megjegyzést is csatolhat, illetve feliratkozhat a hírlevélre (amennyiben ez a funkció biztosított).

A Megrendelés továbbításához jelen ÁSZF, az Adatkezelési Tájékoztató elolvasása és az abban foglaltak elfogadása szükséges, illetve annak tudomásul vétele, hogy a teljesítés megkezdését követően nincs lehetőség az elállási jog gyakorlására. A megrendelés a “Megrendelés elküldése” gombra kattintással véglegesíthető. Fontos, hogy a megrendelés elküldése előtt több nyilatkozat megtételére is szükség van, amelyeket a megrendelés elküldését megelőzően tehet meg. Ezek nélkül a megrendelés nem küldhető el.

Amennyiben fizetési módként bankkártyás fizetést jelölt meg, akkor a CIB Bank Zrt. által üzemeltetett oldalra irányítja a rendszerünk, ahol a kártya adatainak megadását kéri a bank a tranzakció véglegesítéséhez.

Az Oktatási Rendszer a megrendelés részleteiről egy összesítő oldalt jelenít meg, ahol a megrendelés részletei mellett a fizetésre vonatkozó információk is feltüntetésre kerülnek. A megrendelés, az Ön által megadott e-mail címre, e-mailben is automatikusan visszaigazolásra kerül.

Az Előfizető a Megrendelés Szolgáltató részére történő továbbításával kifejezetten elismeri és megerősíti, hogy a kurzus(ok) tartalmát pontosan megismerte, azt elfogadta.

A Megrendelés elküldése egyben regisztrációt is jelent az imatek.hu Oktatási Rendszerbe, amely a tartalom megismerésének előfeltétele. Amennyiben azonos Előfizető részére több kurzusra kíván előfizetni, úgy ezt a Felhasználói Fiókba történő belépést követően teheti meg. Ha a Felhasználói Fiókba történő belépés nélkül fizet elő, akkor az automatikusan új előfizetői regisztrációt is jelent.

A Felhasználói Fiókon keresztül módosíthatja adatait, megtekintheti eddigi rendeléseit, illetve azok státuszát. Ha már regisztrált Előfizető, akkor az oldal tetején be tud jelentkezni és új megrendelést adhat le.

A Felhasználó az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú. Természetesen az imatek.hu Oktatási Rendszer tananyaga 18 év alattiak számára is igénybe vehető a szülő adatainak regisztrálásával.

A honlapon közölt információk nem minősülnek a Szolgáltató részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek.

Ön a „Megrendelés elküldése”  gomb megnyomásával kifejezetten kijelenti, hogy nagykorú és tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtette. Az ajánlattételi nyilatkozata – Szolgáltató jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – az Ön számára fizetési kötelezettséggel jár. Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen ÁSZF szerint 48 órán belül nem igazolja vissza a Szolgáltató, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

Az ajánlat feldolgozása és a Szerződés létrejötte

Ön ajánlatát bármikor elküldheti a Szolgáltató részére, amelyet általában a Oktatási Rendszer automatikusan visszaigazol e-mail küldésével, de legkésőbb a rendelés leadását követő munkanapon visszaigazolásra kerül a megrendelése. A Szerződés akkor jön létre, amikor a Szolgáltató visszaigazoló e-mail-je elérhetővé válik az Ön részére a levelezőrendszerében.

A Szerződés létrejöttét követően az Előfizetőnek fizetési kötelezettsége keletkezik, amelyet a Megrendelés elküldésével, bankkártyás fizetés választása esetén teljesíthet is. Amennyiben közvetlen banki átutalást választ, úgy fizetési kötelezettségének teljesítésre 8 nap áll rendelkezésre. Ezen időszak leteltét követően a Szerződéstől a Szolgáltató elállhat, és a megrendelést törölheti. Az ebből származó esetleges károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Oktatási Rendszerben több előfizetői csomag is rendelkezésre állhat egy időben. Az előfizetői csomagok nem csak tartalmukban változhatnak, hanem abban is, hogy azok megtekinthetőség, rendelkezésre állása meddig érvényes. Minden előfizetői csomagra oly módon kerül megkötésre a szerződés, hogy az határozott idejű, és az adott előfizetői csomag lejáratának napjáig szól – a lejárat napját az egyes csomagok leírása tartalmazza.

Adatbeviteli hibák javítása és felelősség az adatok valódiságáért

Az Online rendszerben az előfizetés folyamán több lépésben kerülnek rögzítésre az adatok, és a “Megrendelés elküldése” gombra történő kattintást megelőzően, Önnek lehetősége van az előző oldalakra visszalépni (pl. a böngésző vissza gombja segítségével), és az adatokat módosítani. A megrendelését az Ön által adott adatok alapján teljesítjük, így azok pontos rögzítése fontos a Felek számára.

Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. A Szolgáltató a pontatlan adatbevitel miatt meghiúsuló teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a helytelenül megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége, a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti, és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

Regisztráció

Az Oktatási Rendszerben külön regisztráció nem indítható, a kurzus(ok)ra történő előfizetés megrendelésekor rögzített adatokkal kerül az Előfizető regisztrálásra, automatikusan. Az Oktatási Rendszer szolgáltatásainak jelentős része kizárólag regisztrált Előfizetők számára vehető igénybe. A regisztrációt és a Előfizetés díjának megfizetését követően lehetőség nyílik a Felhasználói Fiókba történő belépésre, ahol az adatok módosíthatók, az előfizetés egyes adatai megtekinthetők, az Előfizetett tartalom elérhetővé válik, illetve az elvégzett kurzusok eredménye követhető.

Fizetési módok

Közvetlen banki átutalással

A Oktatási Rendszer kínálta technikai felület igénybe vétele nélkül is intézheti az átutalást, ha számlavezető bankjánál kezdeményezi az előfizetés(ek) árának átutalását. Amennyiben ezt a fizetési módot választja, akkor a visszaigazolás során (e-mailben is) megküldjük Önnek a Szolgáltató bankszámla számát, amelyre a teljes vételár megfizetése történik. Az előfizetés ellenértékének beérkezéséről e-mailben tájékoztatjuk, és ezt követően biztosítja a rendszer az előfizetett tartalomhoz való hozzáférést. A vásárlásról számlát állítunk ki, amelyet emailben küldünk el az Ön részére.

Bankkártyás fizetés

A bankkártyával történő fizetés a CIB Bank Zrt. által üzemeltetett weboldalon keresztül történik, így az Ön bankkártya adatai csak a banki rendszerben kerülnek továbbításra. A fizetés az alábbi lépésekből áll:

 1. A “Folytatás kártyás fizetéssel” gombra kattintva a CIB Bank Zrt. fizetési oldalára kerül át, ahol a bankkártya adatainak megadásával kezdheti a tranzakciót.
 2. Kérjük ellenőrizze a megadott adatokat. Téves adatok megadása esetén a tranzakció sikertelen, így a megrendelés leadása is sikertelen lesz.
 3. A banki rendszerben történő feldolgozás után (illetve a biztonsági azonosítást követően), Ön értesítést kap a tranzakció sikerességéről, és a CIB Bank Zrt. rendszere visszairányítja Önt az imatek.hu Oktatási Rendszer oldalára, ahol összefoglalva megtekintheti a megrendelését.

A bankkártyás fizetésről részletek a Bankkártyás Fizetési tájékozóban találhatók.

Teljesítés

Amennyiben megrendeléskor bankkártyás fizetést választott,  úgy általában teljesítés azonnal megkezdődik és az előfizetett tartalom elérhetővé válik. Ha közvetlen banki utalást választ, akkor általában a vételár jóváírását követő második napon kezdődik meg a teljesítés.

A megrendelés beérkezésétől számítva, a maximális teljesítési határidő 30 nap. A 30 napos teljesítési határidő közvetlen banki utalás esetén, a vételár Szolgáltató számláján történő jóváírástól kezdődik.

Felhasználó és Előfizető részére tiltott tevékenység

Az Oktatási Rendszer célja, hogy az Előfizetőnek (egy magánszemély) segítséget, fejlődési és tanulási lehetőséget biztosítson az emelt szintű matematika érettségi megszerzéséhez, egyetemi/főiskolai felvételi-, középiskolai matematikai versenyre való felkészüléshez. Továbbá minden matematika iránt érdeklődő egyéni fejlődését támogassa. Minden ettől eltérő cél érdekében tilos az Oktatási rendszer használata, így a következőkben felsoroltakat ide értve de nem csak ezekre korlátozva:

 1. Tilos az Oktatási Rendszert oktatási vagy kereskedelmi célra felhasználni, amely kizárólag az Előfizető magánszemély részére használható. Az Oktatási Rendszer tartalmának bármilyen, az Előfizető általi felhasználásától eltérő használata kizárólag a Szolgáltató írásbeli hozzájárulásával lehetséges.
 2. Az Előfizető által történt regisztráció csak az előfizető részére érhető el, így tilos másnak hozzáférést biztosítani, pl. a bejelentkezéshez szükséges adatok megosztása.
 3. Tilos a tartalom másolása, nyomtatása (elektronikus vagy papír formátumban) mentése, illetve annak bármilyen módon történő tárolása. Tilos az előfizetői tartalom bármilyen megosztása.
 4. Tilos az Oktatási Rendszer működését zavarni, ellehetetleníteni, annak tartalmát törölni, módosítani.
Megszűnés, korlátozás

A felek között megkötött szerződés határozott idejű, az adott előfizetés lejártának dátumáig tart, így a szerződés határozott időtartam végén megszűnik.

A Szolgáltató felfüggesztheti a szerződésben vállalt kötelezettségeit, így első sorban az előfizetői tartalomhoz való hozzáférést, amennyiben a Felhasználó, vagy az Előfizető megsérti a Szerződést, vagy harmadik fél miatt ellehetetlenül a szolgáltatás nyújtása.

Az Előfizető jogosult kérni a felhasználói fiókjának a törlését, amely egyben a Szerződés rendkívüli felmondásának minősül. Ebben az esetben minden fiókadat, amely az Előfizetőhöz kapcsolódik törlésre kerül, amely nem állítható vissza. Ebben az esetben az Előfizetőt nem illeti meg díjvisszatérítés.

Panaszkezelés, vitarendezés

Telefon: +36 30 427-3791 (szóbeli)
E-mail: info@imatek.hu (írásbeli)
illetve az oldal alján található nyomtatvány kitöltésével és elküldésével (írásbeli):

Panasztétel módja
A fogyasztó Előfizető szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval, a Szolgáltatónak, illetve a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek az előfizetéssel, a szolgáltatással illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozóan.

Szóbeli panasz
A szóbeli panaszt a Szolgáltató haladéktalanul kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja azt. Ha a fogyasztó Előfizető a panaszra adott válasszal nem ért egyet, vagy annak azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a panaszról a Szolgáltató jegyzőkönyvet köteles készíteni és annak 1 másolati példányát az Előfizető részére megküldeni (személyesen közölt panasz esetén átadni). Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Szolgáltató köteles megküldeni a jegyzőkönyvet, érdemi válasszal együtt a fogyasztónak legkésőbb 30 (harminc) napon belül.

A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) a fogyasztó neve, lakcíme,
b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
c) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
d) a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Írásbeli panasz
Az írásbeli panaszt a Szolgáltató – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően 30 (harminc) napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak fogyasztó részére történő eljuttatásáról. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles.

Sikertelen panaszkezelés a Szolgáltatóval
Amennyiben a Szolgáltató és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói vita az egyeztetések során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

1. Panasztétel járási hivatalnál

Panasztétel a járási hivatalnál, amelyek a fogyasztóvédelmi hatóság szerepét töltik be. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

2. Békéltető testület igénybe vétele
A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul, az alábbiak szerint.

A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
b) a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
c) a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
d) a fogyasztó nyilatkozatát, hogy a vitás ügyet megkísérelte rendezni közvetlenül a Szolgáltatóval,
e) a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
f) a testület döntésére irányuló indítvány,
g) a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a Szolgáltató írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot a vitás ügy rendezésére tett kísérletét a Szolgáltatóval.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: https://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/#/bekelteto_testuletek

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fsz 14.
Telefon: 06-32-520-860
E-mail: nkik@nkik.hu
Web: www.nkik.hu, www.bekeltetes-nograd.hu
A testület hivatali kapujának elérhetősége: KRID: 166469396

Online vitarendezés

A fogyasztói jogviták rendezésére az Európai Bizottság létrehozott egy online felületet, amelyen keresztül a fogyasztók, regisztrációt követően, kezdeményezhetik az online vásárlással kapcsolatos vitás ügyeik kezelését. Az online vitarendezés során a fogyasztó és a Szolgáltató közösen kiválasztanak egy vitarendezési testületet, és nem kell feltétlenül bírósághoz fordulni a vitás ügyek intézése érdekében.

Az online vitarendezési felület magyarul is elérhető a https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage weboldalon keresztül.

Záró rendelkezések

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

A Szolgáltatónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

Fogyasztói panasz bejelentése
Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
Ügyfélszolgálat, kapcsolat

Az Ügyfélszolgálat többek között segítséget nyújt a tartalommal, a technikai követelményekkel, az előfizetéssel, a használattal kapcsolatban. Mindemellett ha az Oktatási Rendszerben hibát tapasztal, akkor annak bejelentését is itt teheti meg.