Szóbeli tételek

A tartalom előfizetéssel érhető el.
A tartalom eléréséhez be kell jelentkezned az iMatek.hu weboldalra, amely érvényes előfizetéssel rendelkező felhasználóknak biztosított.
Jelenlegi állapot
Kijelentkezve
Előfizetői csomag
Emelt matek érettségi csomag
       
A tartalom eléréséhez be kell jelentkezned az iMatek.hu weboldalra, amely érvényes előfizetéssel rendelkező felhasználóknak biztosított.

Emelt szintű matematika szóbeli vizsga követelményei

A szóbeli vizsgán a tétel címében megjelölt téma kifejtését és a kitűzött feladat megoldását várják el a vizsgázóktól.

A tétel címében megjelölt témát logikusan, arányosan felépített, szabad előadásban, önállóan kell kifejtenie. A vizsgabizottság tagjai akkor kérdezhetnek közbe, ha teljesen helytelenül indult el, vagy nyilvánvaló, hogy elakadt.

Ehhez a felkészülési idő alatt célszerű vázlatot készítenie. Ebben tervezze meg a címben megjelölt témakör(ök)höz tartozó ismeretanyag rövid áttekintését, dolgozza ki azokat a részeket, amelyeket részletesen kifejt, oldja meg a feladatot. Vázlatát felelete közben használhatja.

A feleletben feltétlenül szerepelniük kell az alábbi részleteknek:

  • egy, a témához tartozó, a vizsgázó választása szerinti definíció pontos kimondása;
  • egy, a témához tartozó, a vizsgázó választása szerinti tétel pontos kimondása és bizonyítása;
  • a kitűzött feladat megoldása;
  • a téma matematikán belüli vagy azon kívüli alkalmazása, illetve matematikatörténeti vonatkozása
    (több ismertetése vagy egy részletesebb bemutatása)

Ha a tételhez tartozó kitűzött feladat bizonyítást igényel, akkor ennek a megoldása nem helyettesíti a témakörhöz tartozó tétel kimondását és bizonyítását.
Használható segédeszközök: a tételcímekkel együtt nyilvánosságra hozott képlettár (a vizsgabizottság biztosítja), szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző, vonalzó és szögmérő.
A tétellapra rajzolni és írni nem szabad!

Értékelés
A szóbeli vizsgán elérhető pontszám 35. Az értékelés központi értékelési útmutató alapján történik

Az értékelési szempontok

A felelet összetétele, felépítésének szerkezete 10 pont
Logikus felépítés, szerkesztettség, tartalmi gazdagság 6 pont
Ebben a pontban kell értékelni a feleletben szereplő, a témához illő definícióknak, a kimondott tételnek és bizonyításának a nehézségét is.
A felelet matematikai tartalmi helyessége 4 pont
A feleletben szereplő, a témához illő definíció helyes kimondása 2 pont
Ha több definíciót is elmond, akkor a definícióra adható 2 ponttal a legjobbat kell értékelni.
A feleletben szereplõ, a témához illõ tétel helyes kimondása és bizonyítása 6 pont
A tétel helyes kimondása 2 pont
A tétel helyes bizonyítása 4 pont
A kitűzött feladat helyes megoldása 8 pont
Ha a feladatot csak a vizsgáztató segítségével tudja elkezdeni, akkor maximum 5 pont adható.
Alkalmazások ismertetése 4 pont
Egy, a tételhez illő alkalmazás vagy matematikatörténeti vonatkozás részletes kifejtése, vagy 3-4 lényegesen eltérő alkalmazás vagy matematikatörténeti vonatkozás rövid ismertetése
Matematikai nyelvhasználat, kommunikációs készség 5 pont
Matematikai nyelvhasználat 2 pont
Önálló, folyamatos előadásmód 2 pont
Kommunikáció 1 pont
Ez utóbbi 1 pont akkor is jár, ha a vizsgázó önálló felelete után nem volt szükség kérdésre.

Felhívjuk a figyelmet, hogy azoknál a témaköröknél, ahol a címben foglalt téma kifejtésének egyik legfontosabb része alkalmazások ismertetése, ott a matematikán kívüli alkalmazások felsorolását helyettesítheti egy matematikán belüli alkalmazás részletes ismertetése.

Témakör tartalom

Összes kiniytása
Emelt matek érettségi csomag

2024 Emelt matek követelmények

Emelt matek érettségi csomag

Analízis

Emelt matek érettségi csomag

Arányosság

Emelt matek érettségi csomag

Elemi geometria

Emelt matek érettségi csomag

Egyenletek

Emelt matek érettségi csomag

Felszín, térfogat

Emelt matek érettségi csomag

Függvények

Emelt matek érettségi csomag

Geometriai transzformációk

Emelt matek érettségi csomag

Gráfok

Emelt matek érettségi csomag

Betűkifejezések

Emelt matek érettségi csomag

Halmazok

Emelt matek érettségi csomag

Kerület, terület

Emelt matek érettségi csomag

Kombinatorika

Emelt matek érettségi csomag

Koordinátageometria

Emelt matek érettségi csomag

Középértékek

Emelt matek érettségi csomag

Logaritmus, hatvány, gyök

Emelt matek érettségi csomag

Logika

Emelt matek érettségi csomag

Racionális és irracionális számok

Emelt matek érettségi csomag

Síkbeli és térbeli alakzatok

Emelt matek érettségi csomag

Sorozatok

Emelt matek érettségi csomag

Statisztika

Emelt matek érettségi csomag

Számelmélet

Emelt matek érettségi csomag

Trigonometria

Emelt matek érettségi csomag

Valós függvények

Emelt matek érettségi csomag

Valószínűségszámítás

Emelt matek érettségi csomag

Vektorok síkban és térben

Emelt matek érettségi csomag

Szóbeli tételek

Emelt iFeladatok I.

iFeladatok I.