Elállási és felmondási tájékoztató 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján

Elállási, felmondási jog illeti meg a fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján, távollévők között és az üzlethelyiségen kívül kötött fogyasztói szerződés esetében, azonban a hivatkozott rendelet az elállási és felmondási jog alól kivételként említi az alábbi esetet:

“29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát

…m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát. …”

Az imatek.hu Oktatási Rendszerben “nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom”-ra biztosít előfizetést, így az elállási és felmondási jog a teljesítést követően nem illeti meg az Előfizetőt.

A szerződéskötésre vonatkozó feltételeket és szabályokat az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák.