Átlag, medián, módusz

A minta \(x_1,\,x_2,\ldots,x_n\) adatainak átlaga, azaz számtani közepe:
\[ \overline{x}=\frac{x_1+x_2+\ldots+x_n}{n}=\frac{\sum_{i=0}^n{x_i}}{n}\notag \]
A minta \(x_1,\,x_2,\ldots,x_n\) adatainak \(k_1,\,k_2,\ldots,k_n\) nemnegatív számokkal képzett súlyozott számtani közepe:
\[ \overline{x}=\frac{k_1\cdot x_1+k_2\cdot x_2+\ldots+k_n\cdot x_n}{k_1+k_2+\ldots+k_n}=\frac{\sum_{i=0}^n{k_i\cdot x_i}}{\sum_{i=0}^n{k_i}}\notag \]
A minta nagyság szerint rendezett adatai közül a középsőt mediánnak nevezzük. Páratlan számú \(2k+1\) adat mediánján a középső (\(k+1\)-edik) adatot értjük. Páros számú \(2k\) adat mediánja a két középső adat (\(k\)-adik és \(k+1\)-edik) számtani közepe.
A mintában leggyakrabban előforduló adatot a minta móduszának nevezzük. Ha több ilyen van, akkor azok a móduszok halmazát alkotják.