Sodrófa diagram, terjedelem, kvartilisek és medián

A sodrófa diagram vagy a dobozdiagram (BoxPlot) egy speciális grafikontípus, a különböző részei közötti távolságok szemléletesen mutatják be egy vagy több, jellemzően nagyszámú (akár több ezer vagy még nagyobb elemszámú) adatsor teljes és interkvartilis terjedelemét.
Minimum: az adatsor legkisebb értéke.
Maximum: az adatsor legnagyobb értéke.
Medián: a rendezett adatsor középső értéke, páros elemszám esetén a két középső érték számtani közepe, vagyis az a szám, aminél az adatsor elemeinek a fele kisebb, a fele pedig nagyobb.
Alsó kvartilis (Q1): a rendezett adatsornak az az értéke, amelynél az adatsor értékeinek negyede kisebb és a háromnegyede nagyobb, másképpen megfogalmazva a minimum és a medián közötti értékek mediánja.
Felső kvartilis (Q3): a rendezett adatsornak az az értéke, amelynél az adatsor értékeinek háromnegyede kisebb és a negyede nagyobb, azaz a medián és a maximum közötti értékek mediánja.
Terjedelem (mintaterjedelem, teljes terjedelem): az adatsor legnagyobb és legkisebb értékeinek különbsége (maximum–minimum).
Interkvartilis terjedelem (IQR): a felső kvartilis és az alsó kvartilis értékeinek különbsége (Q3–Q1), vagyis az a tartomány, ahol az adatsor értékeinek középső fele található.