Sejtautomaták – rend vagy káosz

Picture of matematikai alkalmazások

matematikai alkalmazások

Matematikai érdekességek, amelyek jól jöhetnek az érettségin vagy a felvételin is.

Alkalmazások
ca_rainbow

Oszd meg, ha tetszik!

Rend vagy káosz?

Ez az ismertető a Közlekedési forgalom modellezés bejegyzés folytatása, ezért ha a sejtautomaták nem ismerősek, akkor célszerű az ottani bevezetőt megismerni, mielőtt tovább olvasod ezt a cikket.

Absztrakt képek
Korábbi bejegyzésben már áttekintettük a sejtautomaták működését, az elemi sejtautomaták csoportjait. Arra keressük a választ, hogy hogyan tudjuk szemléltetni egyes elemi sejtautomaták véletlenszerű illetve komplex viselkedését.
Nézzük először a \(30\)-as szabályt, amelyről tudjuk, hogy véletlenszerűen viselkedik, amely tulajdonságát kihasználva véletlenszám generátorként is használják. A \(30\)-as szabály onnan kapta a nevét, hogy a \(8\) lehetséges kiinduló állapot által meghatározott \(8\) állapota az új generációnak az alábbi módon került felírásra. (Ha a sejtautomata egy lépés utáni képét tekintjük, és a korábban megismert módon kettes számrendszerbe írjuk át, akkor \(00011110_2=30\).) Korábban már áttekintettük az elemi sejtautomaták klasszikus ábrázolását, amikor egy véges négyzethálón (négyzet vagy téglalap), a felső sorban véletlenszerűen veszünk fel értékeket, majd a megadott \(30\)-as szabály szerint több lépést ábrázolunk lefelé. Az ábrán is jól látható a kaotikus viselkedés, amelyet tovább erősít a kirajzolódó háromszögek eltérő mérete és rendezetlen elhelyezkedése.
Káosz
A rendezettség és a káosz szemléltetésére bevezetünk egy új ábrázolási módot. Tekintsünk most egy olyan elemi sejtautomatát, amely \(10\) egymás melletti négyzethez rendel hozzá egy másik \(10\) hosszúságú, új generációt leíró sort. A szabályokat a korábban leírt \(256\) féle szabályból választjuk. Először a fentiekben definiált \(30\)-as szabályt nézzük meg. Ha több lépésben alkalmazzuk egymás után ugyanazt a szabályt, mint ahogyan azt már a fenti ábra elkészítésénél is tettük, akkor előre tudunk lépdelni, ami az ábrán azt jelenti, hogy lefelé haladunk. Minden sort egyértelműen tudunk származtatni a megelőző sorban megjelenített sejtek állapotából. Visszafelé azonban nem vezet egyértelmű út, nem tudjuk egyértelműen visszafejteni, hogy mi is lehetett a korábbi állapot. Egy későbbi generációt leíró állapotból nem minden estben tudjuk meghatározni a korábbiakat.
Egy-egy szabály hatását szeretnénk modellezni oly módon, hogy a korábban említett \(10\) hosszúságú sor minden lehetséges felírásához hozzárendeljük a sejtautomata által létrehozott képét. Kezdjük azzal, hogy megfeleltetünk egy kettes számrendszerben felírt számot minden állapotnak, oly módon, hogy a fehér négyzeteket \(0\)-val, a feketéket pedig \(1\)-gyel jelöljük az \(10\) hosszúságú négyzetháló sorban. Az első néhány elemet fel is írhatjuk: \(0000000000_2\), \(0000000001_2\), \(0000000010_2,\ldots\). Ennek a sorozatnak \(2^{10}=1024\) eleme van. Ha egymás alá rendezve kétszer felírjuk az \(1024-1024\) elemet, akkor ezeket összeköthetjük annak megfelelően, hogy egy kiindulási állapothoz milyen állapotot rendel hozzá az adott szabályrendszerrel működő elemi sejtautomata. Ezeket a vonalakat trajektóriáknak nevezzük.
Nézzünk meg egy megfeleltetést a \(30\)-as szabály szerinti sejtautomatánál. Azaz az egymás mellé rendezett \(1024\) darab \(10\)-es blokk \(289.\) eleméhez a \(499.\) elemet rendeli hozzá. Rajzoljuk meg a teljes sorra a trajektóriákat. Az ábra nagyon szemléletes. Láthatjuk, hogy egyetlen lépés után mennyire kuszák a trajektóriák. Ezzel találtunk egy olyan ábrázolási módot, amely a sejtautomata egy lépését szemlélteti a kezdeti feltételek teljes halmazán.
Nézzük meg most mi történik, ha egymás után ötször alkalmazzuk a sejtautomata lépéseit.
Vörössel jelöltünk egy \(50\) egységből álló tartományt, azaz \(50\) darab, egymást követő, tízjegyű kettes számrendszerben felírt számhoz és a képéhez tartozó trajektóriát. Mindamellett, hogy ez a kép is vetekszik egy modern absztrakt képpel, jól látható, hogy már öt lépést követően, az egymás melletti számok képe lényegében a teljes alsó intervallumon szétterül. Ezzel sikerült két olyan ábrázolási módot készíteni, amelyről leolvasható, hogy egy elemi sejtautomata mennyire viselkedik rendezetten vagy véletlenszerűen.
Az utolsó két ábra jól szemlélteti a \(30\)-as szabály kaotikusságát, és jól ábrázolja, hogy miért alkalmas ez a sejtautomata akár véletlenszám generátornak is. A vörössel jelölt trajektóriák azt is jól mutatják, hogy az első lépés még nem nagyon váltak el, azaz viszonylag rendezett maradt. A másodikban azonban határozottan kettéválik a vonalsereg, majd ezt követően egyre kevesebb rendszert figyelhetünk meg.
Az alábbiakban bemutatjuk még a klasszikus háromszög rajzot, ugyanezen sejtautomatához.
További példák
\(15\)-ös szabály

\(54\)-es szabály

\(71\)-es szabály

\(90\)-es szabály

\(106\)-os szabály

\(110\)-es szabály

\(118\)-as szabály

\(210\)-es szabály

Biológiai mintázatképződés
Az absztrakt képek után térjünk át a sejtautomaták egy alkalmazási lehetőségére a biológiában. Gyakran találkozunk a természetben különböző mintákkal, legyen az kagyló vagy csigaház, puhatestűek, halak, kétéltűek, madarak vagy emlősök. A legegyszerűbb (egy-dimenziós) elemi sejtautomata néhány mintázatát már vizsgáltuk, azonban pillantsunk rá ezekre ismét, más szemszögből. Az elemi sejtautomaták jól modellezik a csiga és kagylóhéjak mintázatát, a hasonlóság pedig meghökkentő. Az első képen látható kúpcsiga házának a mintázata rendkívüli hasonlóságot mutat az alábbi ábrákon látható sejtautomaták által létrehozott mintázatokkal. Természetesen bonyolultabb mintázatok is kialakulnak, amelyek már nehezen modellezhetők az elemi egy-dimenziós sejtautomatákkal. A nagymacskák és a zebra esetén olyan két-dimenziós modellt használhatunk, amely szabályrendszere is összetettebb. Egy adott sejt állapotát a közvetlen szomszédai \(100\%\)-os valószínűséggel befolyásolják, azonban kisebb valószínűséggel a második, illetve harmadik szomszédos sejtek állapotát is figyelembe vehetjük. A négyzethálónk ebben az esetben már két dimenziós, így lehetőségünk van arra is, hogy a modellben a szomszédos sejtek állapotát csak egy irányból (vízszintesen vagy függőlegesen), esetleg mindkét irányból beépítsük a szabályrendszerbe. A részletes szabályrendszer ismertetésétől eltekintünk, de nézzünk néhány példát az előzőekben leírt sejtautomata mintázataira. Az első ábrán csak vertikális szabályt használtunk, míg a másik kettőn kétirányút. (A sejtautomaták a kezdeti véletlenszerűen felvett pontokból körülbelül 10 lépésben jutottak el az alábbi elrendeződésig.)

Érdekességek

További alkalmazások

Most kedvező áron az előkészítő csomag

2023 iFeladatok I.

Interaktív feladatok felvételire és emelt szintű érettségire
4.590 Ft 2022/23 tanévre
 • 20 iFeladat automatikus javítással
 • 19 témakör
 • 121 megoldási lépés
 • Megoldássegítő felépítés
 • 2,15 átlagos nehézség (1-3 skálán)
 • A tananyag 2023. június 30-ig érhető el

2023 Emelt szintű
matematika előkészítő

Kidolgozott feladatok felvételire és emelt szintű érettségire
59.900 Ft 2022/23 tanévre
 • 25 kidolgozott témakör
 • Több mint 200 kidolgozott példa
 • 13 interaktív feladatsor
 • 21 elméleti összefoglaló
 • Felkészülés folyamatos követése, naplózása
 • 2024-től érvényes követelményekkel kiegészítve
 • 25 szóbeli tétel - teljes tételsor
 • A tananyag 2023. június 30-ig érhető el

2023 Középszintű matematika kurzusok

Tananyag középszintű matematika felkészüléshez
1.750 Ft 2022/23 tanévre, kurzusonként
 • Témakörönkénti előfizetés
 • Megértést segítő magyarázat
 • Definíciók, tételek
 • Kidolgozott típuspéldák
 • Online feladatok, azonnali javítással
 • Felkészülés folyamatos követése, naplózása
 • 2024-től érvényes követelmények alapján
 • A tananyag 2023. június 30-ig érhető el